Català Español* Français* English*

20a Mostra d'aparadorisme i decoració interior

Edició 2024

Concurs d'aparadors de Girona Temps de Flors

La Mostra d'aparadorisme i decoració interior té l'objectiu d'implicar el comerç local en les diferents activitats que es duen a terme a la ciutat, com ara Girona, Temps de Flors.

Termini d'inscripcions: El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 10 d'abril de 2024. Les persones interessades hauran de presentar la següent instància, a través del tràmit que trobareu a la Seu Electrònica.

Durada: Els aparadors hauran de romandre exposats de l'11 al 19 de maig de 2024, ambdós inclosos.

Criteris de valoració El participant que obtingui més puntuació dins del jurat serà el premiat.
Els criteris de valoració del jurat seran:

Premi del jurat: El jurat concedirà tres premis i tres accèssits atorgats pels membres del jurat i valorats a partir dels criteris esmentats en l'apartat 5.1 d'aquestes bases.

El premi consisteix en un apartat específic a la propera edició de la revista Temps de Flors per promocionar i donar visibilitat als establiments premiats. També es podran visualitzar a la pàgina web de Girona, Temps de Flors.

El premi està valorat en 915,06 euros amb un total de 6 premis com a màxim, que desglossat és 166,37 euros per cada establiment que hagi rebut el primer, segon i tercer premi a més del premi popular i 83,19euros pels cada establiment que hagi rebut l'accèssit.

El valor econòmic és estimat en funció del valor de posar mitja pàgina i un quart de pàgina d'un anunci en una revista local de la ciutat de Girona.

Els establiments que hagin estat atorgats amb el primer, segon i tercer premi seran premiats amb una inserció publicitària a la revista de Temps de flors de mitja pàgina a la propera edició.

Els establiments que hagin estat atorgats amb un accèssit seran premiats amb una inserció publicitària a la revista de Temps de flors d'un quart de pàgina a la propera edició


Informació

Comerç i Turisme
C. dels Banyoles, 17
Tel. 972 419 464
gironacomerc@ajgirona.cat
www.girona.cat/turisme

Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA
Tel. 972 419 010
gironatempsdeflors@ajgirona.cat