106. Fundació APIP-ACAM

Ruta 3

Buscant un somni
Autoria: Personal tècnic de la Fundació Apip-Aca i persones beneficiaries demandants d'asil i/o refugiades

Descripció del projecte (PDF)