19. Pont de Sant Agustí

Ruta 1

Llums de país
Autoria: Joan Manel Guillen, Lidia Torrijos Col·laboradors: Miriam Ferrer Toribio, Jose Maria Valls Garcia