24. Façana St. Domènec (c. Alemanys)

Ruta 1

Visibilitat, diversitat, capacitats, colors i vida
Autoria: Fundació els Joncs i Bàsquet Girona