33. Muralla costat Carbonera

Ruta 1

Arrels al cel
Autoria: Ferran de la Rosa i Adela Vilar