45. Plaça dels Jurats

Ruta 1

Cubs de textures
Autoria: Amics , col·laboradors i antics alumnes de Rosa Valls Formació