62. Carrer nou - Zona U

Ruta 1

Les cases del món
Autoria: Associació de Comerciant zona U de Girona i docents d'entre 40-45 escoles