68. Ronda Sant Antoni Maria Claret

Ruta 4

Sense títol
Autoria: Mariona Madera