72. Estació Jove - exterior

Ruta 4

El volcą de les flors
Autoria: Associació d'Amics de les Flors de Girona, Escoles de Girona