74. Pont del Dimoni

Ruta 3

Sense títol
Autoria: Ajuntament de Girona