76. Plaça Santa Eugènia

Ruta 3

Un món ple de capacitats
Autoria: Natàlia Diaz Calleja i l'equip de Professionals i Residents de la Residència Til·lers