82. Carrer del Carme, 54

Ruta 4

Pont virtual
Autoria: Plataforma Ve´ns pel Pont Carme-Montilivi