84. Carrer Santa Clara - Placeta

Ruta 1

"Jardineria xinesa – a l'estil de Suzhou
Autoria: Associació SIWEI d'Intercanvi cultural Xina-Catalunya"

Descripció del projecte (PDF)