94. Carrer Joan Maragall

Ruta 4

"Living Large, una reflexió sobre la perspectiva i les opcions
Autoria: Daica Skrobala de Polycarp Flowers. Terry Durden de Volumne 11 Designworks "

Descripció del projecte (PDF)