Català Español* Français* English*

Àrea de participants

Sol·licitud de participació

Informació pràctica

  • 69a Exposició de flors, patis i jardins, de l'11 al 19 de maig de 2024
  • AVÍS IMPORTANT per a les entitats i associacions:
    L'Ajuntament de Girona només acceptarà la documentació que es tramiti de forma electrònica d'acord amb el que ordena l'article 14 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Així doncs, les entitats i associacions hauran de disposar de signatura electrònica per a poder presentar en línia la sol·licitud de participació.
  • Els centres educatius que tinguin voluntat de participar caldrà que es dirigeixin a La Caseta-Serveis Educatius (caseta@ajgirona.cat) per tal que aquesta presenti una sola instància englobant tots els projectes que en formen part. Les escoles que formin part d'aquest projecte no hauran de presentar instàncies de manera individual.
  • Els centres educatius que formen part del projecte de l'Associació de Comerciants Zona U (zonaudegirona@gmail.com), caldrà que es dirigeixin a l'associació per tal que aquesta presenti una sola instància englobant tots els projectes que en formen part. Les escoles que formin part d'aquest projecte no hauran de presentar instàncies de manera individual.
  • Els participants interessats en contactar amb l'Associació Amics de les Flors de Girona poden contactar a través de: amicsdelesflorsgirona@gmail.com

Espais disponibles

Compra de flors, plantes i materials

L'Ajuntament no assumirà la despesa en cas que es facin compres de flors, plantes i materials a establiments no determinats per l'Ajuntament.

Cliqueu al següent enllaç per a més informació sobre el procediment d'encàrrec del material i la relació d'establiments adjudicats per reservar o encarregar les flors, plantes i materials i les dades de contacte.

Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA
Tel. 972 419 010
gironatempsdeflors@ajgirona.cat